Long Trương Online Resume

My Qualifications

College/University

Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng / Le Quy Don Da Nang

Year(s)

-

College/University

Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng / Le Quy Don Da Nang

Year(s)

-

College/University

Đại học kinh tế Đà Nẵng

Year(s)

-

My Experience

Company Name

Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng / Le Quy Don Da Nang

Dates

0000 - Present

121 views