Phương Ruby Online Resume

My Qualifications

College/University

PTTH Nguyễn Gia Thiều

Year(s)

-

College/University

Nguyễn Gia Thiều

Year(s)

-

Subject(s)

A5 X)

College/University

Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Year(s)

-

College/University

Hanoi University of Business and Technology

Year(s)

-

My Experience

Company Name

Học viện ngôn ngữ Haven

Dates

0000 - Present

Company Name

sinh viên

Dates

0000 - Present

149 views